Εγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το έτος 2014.

Αριθμός Απόφασης:

283

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: