Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 κληροδοτήματος Γρ. Αξωνίδη

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: