Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε κινούμενο όχημα από μετακινηθέντα κάδο (Παυλίδης Δημήτριος του Αχιλλέα)

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: