Εισήγηση για τον με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης της συνιδιοκτησίας κατά 50% έκαστος των Παπαδόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη και της συζύγου του Παπαδοπούλου Αγγελικής του Γεωργίου βάσει της 70/2003 Πράξης Εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: