«Έγκριση χωροθέτησης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση ποδηλάτων» Σχετ.: Η από την 23.03.2016 αίτηση του κ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ)Η ΑΝ)ΡΕΑ.

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: