«Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: “ ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ζ"ΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕ"ΦΟΡΟΥ *ΕΝ/ΜΟΥ” με αριθμό μελέτης 50/2013 και προϋπολογισμό 3.500.000,00 €.»

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: