«Έγκριση χωροθέτησης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ράμπας για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ»

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: