Έγκριση δαπανών εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό και ψήφιση των πιστώσεων.

Αριθμός Απόφασης:

070

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: