Έγκριση διαχωρισμού του αγροτεμαχίου 40 με σκοπό την εκμίσθωσή του. Σχετ.:ΓΓ36679/6679/1977 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

306

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: