Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Προβολή κινηματογραφικών ταινιών-Χειμερινός κινηματογράφος 2020-“ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ”-ΠΙΝΑΚΕΣ Α,Β,Γ».

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: