«Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων».

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: