Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων & μπαζοαπορριμμάτων», με αριθ. μελ. 107/14.

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: