«Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης για τις ομάδες 1, 6 και 8 Προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής, μέρος του αρχικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: