Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχ/των Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: