Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Εκμίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων”, με αριθ. μελ. 01/2015.

Αριθμός Απόφασης:

027

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: