Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Κλάδεμα δένδρων», με αριθ. μελ. 64/2014.

Αριθμός Απόφασης:

273

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: