Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

029

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: