Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, σκέπαστρων κάδων και επίστυλων απορριμματοδεκτών.

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: