Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 1. δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων (αριθ. μελέτ. 50/2013) και 2. Προμήθεια συστημάτων σκίασης Πολυϊατρείου Δ.Κ. Αμπελοκήπων (αριθ. μελέτ. 78/2012).

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: