εκπροσωπήσει το Δήμο μας στα παρακάτω Δικαστήρια: 1. στο Διοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης στις 29-5-2013 προς υποστήριξη έφεσης του Δήμου μας κατά ΟΤΕ ΑΕ και εγκρίνεται η κατατεθείσα έφεση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: