Παράταση της σύμβασης «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ »

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: