Έγκριση έκδοσης Πρωτόκολλου Διοικητικής Αποβολής κατά καταπατητή δημοτικού ακινήτου (τμήμα του 193 δημοτικού ακινήτου) και επιβολή προστίμου.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: