Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά καταπατητή δημοτικού ακινήτου (τμήμα του υπ΄αριθμ. 426 δημοτικού αγροτεμαχίου) και επιβολή προστίμου

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: