Επανεπιβεβαίωση ειδικοτήτων των δεκαοκτώ (18) θέσεων που εγκρίθηκαν με την Κ.Υ.Α. 20473/22-5-2013 και αφορούν προσωπικό σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.ΟΧ. οκτώ (8) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: