Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: