Εγκριση έκδοσης τεσσάρων (4) εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής περιόδου 2011-13, με αποδέκτη την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για τους Παιδικούς Σταθμούς «ΖΙΖΑΝΙΑ – ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» τον Β/Ρ Σταθμό «ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ» και το πρόγραμμα ΚΔΑΠ.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: