Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου υπ’ αριθ. 397 και έγκριση αλλαγής χρήσης του από «αγροκαλλιέργειες» σε «επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης».

Αριθμός Απόφασης:

441

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: