Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειμένων με μηδενική αξία (ελαστικά).

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: