Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 29 στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: