Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου (Θ.Χατζίκου 72) στο πάρκο αναχώματος.

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: