Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 129 Ε1 δημοτικού αγροτεμαχίου.

Αριθμός Απόφασης:

018

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: