Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για τα έργα: 1. «Αναβάθμιση πρασίνου-Δημιουργία πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», αρ. μελ. 01/2020. 2. «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κορυφής με φωτιστικά τεχνολογίας led, TMHMA Α», αρ. μελ. 50/2020 3. «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας led, TMHMA B», αρ.μελ. 50/2020 4. «Κατασκευή πάρκου Καραντινού (Δημιουργία Χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ροδών) ΟΤ 97Α», αρ.μελ. 116/2017.

Αριθμός Απόφασης:

311

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: