Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 δημοτικού καταστήματος επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου αριθ. 24 (κερκίδες δημοτικού σταδίου).

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: