Εγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 407α4 δημοτικού αγροτεμαχίου.

Αριθμός Απόφασης:

360

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: