Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 464 δημοτικού αγροτεμαχίου και αλλαγή χρήσης του σε χώρο ανάπτυξης επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης.

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: