Έγκριση εκτέλεσης μικρής έκτασης έργων στα όρια δικαιοδοσίας του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: