Σύνταξη όρων διακήρυξης για την δημοπρασία εκποίησης εγκαταλειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ ΠΔ 270/1981).

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: