Εισηγητική έκθεση Α ΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: