Έγκριση Ισολογισμού ΚΔΕΔΑΜ 2012

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: