Έγκριση ισολογισμού ΚΔΕΔΑΜ.(Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης) με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός της περιόδου από 02/06/2011 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του ΦΕΚ ιδρύσεως του ΝΠΙΔ) έως 31/12/2011.

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: