Έγκριση υποβολής φακέλου στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκω

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: