Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Χωματουργικές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Μενεμένης», με αριθμ. μελ.: 80/2009 και προϋπ/σμό: 44.181,75€.

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: