Έγκριση κανονισμών λειτουργίας των προγραμμάτων ΒΣΣ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ που υλοποιεί η ΚΔΕΔΑΜ.

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: