Εγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Μπαϊρας Παναγιώτης) επι της οδού Σωκράτους αριθ. 24.

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: