Εγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Χωλίδου Ευδοκία) επι της οδού Μεσολογγίου αριθ. 13.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: