Εγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Χριστίδου Παγώνα) επι της οδού Ευξείνου αριθ. 28.

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: