Εγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Γερεμπακάνης Δημήτριος) επι της οδού Πλαταιών αριθ. 8.

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: