Εγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Καμπάκης Κων/νος) επι της οδού Πέραν αριθ. 22.

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: