Εγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Καρεπίδης Νικόλαος) επι της οδού Στεφ. Δαμουλάκη αριθ. 9.

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: