Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Πασαλίδου Ντανιέλα) επι της οδού Ελευθερίας αριθ. 26.

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: